Institucinis

Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programos: 1. Gyvūnų mokslas (I) 2. Gyvūno ir žmogaus sąveika (I) 3. Maisto mokslas (NL,I) 4. Veterinarinė maisto sauga (NL,I) 5. Visuomenės sveikata (I) 6. Ergoterapija (NL) 7. Kineziterapija (NL) Vieno kredito kaina 50 eur.

Slaugos studijų programa

įgijusiems slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Studijų trukmė - 2 metai. Mokymosi būdas - neakivaizdinis

LAMA BPO

DĖMESIO! Stojantysis, priėmęs kvietimą studijuoti, studijų sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu pasirašo prisijungęs prie universiteto priėmimo sistemos.