Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programos: 1. Gyvūnų mokslas (I) 2. Gyvūno ir žmogaus sąveika (I) 3. Maisto mokslas (NL,I) 4. Veterinarinė maisto sauga (NL,I) 5. Visuomenės sveikata (I) Vieno kredito kaina 45 eur.

Slaugos studijų programa

įgijusiems slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Studijų trukmė - 2 metai. Mokymosi būdas - neakivaizdinis

Magistrantūra

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 77 str. 14 punktu: "Valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys ir asmenys, gavę studijų stipendiją, pašalinti iš mokslo ir studijų institucijos arba nutraukę studijas, Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka privalo į valstybės biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį".

LAMA BPO

DĖMESIO! Stojantysis, priėmęs kvietimą studijuoti, studijų sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu pasirašo prisijungęs prie universiteto priėmimo sistemos.