Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programos: 1. Gyvulininkystės technologija (I) 2. Gyvūnų mokslas (I) 3. Maisto mokslas (NL,I) 4. Veterinarinė maisto sauga (NL,I) 5. Visuomenės sveikata (I) Vieno kredito kaina 40 eur.

Slaugos studijų programa

įgijusiems slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Studijų trukmė - 2 metai. Mokymosi būdas - neakivaizdinis

Magistrantūra

DĖMESIO

Dalyvavusiems priėmimo į magistrantūros, Slaugos (neakivaizdines) bei papildomąsias studijas II-ame etape kvietimai studijuoti bus išsiųsti el. paštu iki 2018 m. liepos 23 d. 9.00 val.

Studijų sutartys pasirašomos 2018 m. liepos 23 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos.

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 76 str. 14 punktu: "Valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys ir asmenys, gavę studijų stipendiją, pašalinti iš mokslo ir studijų institucijos arba nutraukę studijas, Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka privalo į valstybės biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį".

LAMA BPO

DĖMESIO! Stojantysis, priėmęs kvietimą studijuoti, studijų sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu pasirašo prisijungęs prie universiteto priėmimo sistemos.